Doboš Andrej 1911-1997

  • Andrej Doboš

sa narodil 4. novembra 1911 v Novosade pri Trebišove, zomrel 31. augusta 1997 v Košiciach. 1926 - 1930 navštevoval súkromnú školu kreslenia a maľby u prof. Vojtecha Erdélyiho v Užhorode. 1927 - 1931 Učiteľský ústav v Užhorode, Zakarpatská Ukrajina. 1931 zúčastnil sa založenia "Združenia činiteľov výtvarného umenia Podkarpatskej Rusi" a odvtedy patrí k jeho vedúcim osobnostiam. 1933 prijatý na AVU v Prahe k prof. Švabinskému, v tom istom roku študium preruší pre materiálne ťažkosti. 1936 odborné skúšky na kreslenie, deskriptivnu geometriu a matematiku. Certifikát vydalo Kráľovske ministerstvo kultúry a výchovy v Budapešti. 1937 stáva sa členom podkarpatskorusínských výtvarných umelcov. 1938 - 1945 vyučoval /odborné/ kreslenie na odbornej škole v Mukačeve. 1940 – 1942 študoval postgraduálne na Pedagogickej fakulte v Segedíne, Maďarsko. 1942 stáva sa členom Spolku maďarských výtvarníkov. 1946 návrat do Košíc, stáva sa členom Svojiny. 1949 stáva sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, kde vykonával rôzne funkcie.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár