Doboš Andrej 1911-1997

  • Andrej Doboš

sa narodil 4. novembra 1911 v Novosade pri Trebišove, zomrel 31. augusta 1997 v Košiciach. 1926 - 1930 navštevoval súkromnú školu kreslenia a maľby u prof. Vojtecha Erdélyiho v Užhorode. 1927 - 1931 Učiteľský ústav v Užhorode, Zakarpatská Ukrajina. 1931 zúčastnil sa založenia "Združenia činiteľov výtvarného umenia Podkarpatskej Rusi" a odvtedy patrí k jeho vedúcim osobnostiam. 1933 prijatý na AVU v Prahe k prof. Švabinskému, v tom istom roku študium preruší pre materiálne ťažkosti. 1936 odborné skúšky na kreslenie, deskriptivnu geometriu a matematiku. Certifikát vydalo Kráľovske ministerstvo kultúry a výchovy v Budapešti. 1937 stáva sa členom podkarpatskorusínských výtvarných umelcov. 1938 - 1945 vyučoval /odborné/ kreslenie na odbornej škole v Mukačeve. 1940 – 1942 študoval postgraduálne na Pedagogickej fakulte v Segedíne, Maďarsko. 1942 stáva sa členom Spolku maďarských výtvarníkov. 1946 návrat do Košíc, stáva sa členom Svojiny. 1949 stáva sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, kde vykonával rôzne funkcie.

Mám záujem

Kontaktný formulár