Stollman Andor 1852-1933

  • Andor Stolmann

sa narodil sa 3. 11.1852, Špania Dolina, zomrel 1. 9. 1933,  Banská Bystrica.  Ako výtvarný pedagóg pôsobil na evanjelickom gymnáziu, priemyselnej škole, meštianskej škole a mnohých ďalších školách v Banskej Bystrici. Popri pedagogickej činnosti sa venoval maľbe. Maľoval historické a architektonické pamiatky mesta Banská Bystrica. Ďalší tematický okruh predstavoval portrétnu tvorbu. Maľoval portréty básnikov, spisovateľov, národovcov, banskobystrických vzdelancov a verejných činiteľov. Významnou orientáciou jeho tvorby boli aj figurálne kompozície s náboženskou tematikou.

Mám záujem

Kontaktný formulár