Akidos Ambróz 1894-1960

  • Ambróz Akidos
sa narodil 12. 10. 1894 v Odese, zomrel 9. 11. 1960 v Ružomberku. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Odese, potom žil v Taliansku, Švajčiarsku a Francúzsku, od 1929 v Brne, od 1937 v Ružomberku. Samostatne vystavoval v Ružomberku (1955). Jeho diela sú v majetku Slovenskej národnej galérie a ďalších slovenských regionálnych galérií. Na odeskej výtvarnej akadémii ho ovplyvnil figuralista Popov, krajinár Ladiženskij, taliani Iorini a Constandi. Prívrženec ruských realistov Riepina, Žukovského, Surikova, už počas štúdia spoznal svetové moderné maliarstvo. Vo Viedni študoval Kokoschku, Scheffera, Adriho, Lienza a neskôr Chagalla a expresionistov, ktorí ovplyvnili jeho dielo. Po príchode do Brna niekoľko ráz cestoval na Slovensko, ktoré sa potom stalo jeho druhou vlasťou. Tematicky sa zameral na liptovskú krajinu, ale aj na niektoré stavebné pamiatky (Trenčín, Oravský zámok). Tvoril pod vplyvom modernizmu, ale bez formových extrémov. Bol umelcom expresívnych farieb a uvoľnenej realistickej formy s príznačnou tyrkysovo-ružovou farebnosťou.

Mám záujem

Kontaktný formulár