Ferdinandy Alina 1926-1974

Alina Ferdinandy

sa narodila 11. 8. 1926 v Košiciach, zomrela 7. 9. 1974 v Bratislave. 1945 – 49 absolvovala Pedagogickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave a taktiež absolvovala SVŠT v Bratislave (1949, študovala na odd. kreslenia a maľovania u profesorov J. Mudrocha a J. Kostku). 1949 – 52 študovala sochárstvo na VŠVU v Bratislave (u prof. Fraňa. Štefunka).  Po skončení štúdia bola redaktorkou literárno-dramatického vysielania Čs. rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1952 – 54 pracovala na Povereníctve kultúry. Vyučovala aj na Strednej škole umeleckého priemyslu v rokoch 1954 – 57. Od roku 1957 – 58 prednášala modelovanie na Fakulte architektúry SVŠT. Bola pracovníčkou vydavateľstva Tvar a slovenskej sekcie Zväzu čs. výtvarných umelcov. Od roku 1959 bola výtvarníčkou v slobodnom povolaní. Je autorkou mnohých sochárskych podobizní a pamätných tabúľ. Jej kolekcia šperkov a strieborných plastík bola začlenená do Siene inšpirácie v čs. expozícii na EXPO ’67 v Montreale. Tvorba Aliny Ferninandy je zastupená v zbierkach SNG a iných galériách (Trnava, Nitra, Liptovský Mikuláš) a v Múzeu šperkov v nemeckom Pforzheime.

Mám záujem

Kontaktný formulár