Szabó Alexander 1921-1997

  • Alexander Szabó

sa narodil 19. 12. 1921 v Leviciach. Výtvarné umenie začal študovať na výtvarnej škole T. Gallého v Budapešti. Po 1945 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. Mallý, Mudroch, Milly, Lehotský). Štúdium ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Ľudovíta Fullu (1950). Jeho tvorba bola ocenená Cenou Cypriána Majerníka. Diela Alexandra Szabóa sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Nitrianskej štátnej galérie a ďalších našich štátnych galériách a múzeách. Súčasné obchodné renomé Alexandra Szabóa je rozporné. Našou umeleckou históriou i výtvarnou kritikou je považovaný za medzigeneračný zjav. Spravidla býva radený do mladšej vrstvy pokolenia druhej svetovej vojny. Jej príslušníci (F. Kráľ, F. Hložník, Krén, L. Záborský a ďalší) sa nedokázali v súdobom výtvarnom dianí presadiť tak významne ako ich o čosi starší rovesníci V. Hložník, V. Chmel, J. Šturdík, E. Zmeták a niektorí ďalší. Alexander Szabó začínal impresionistickými obrazmi madväzujúcimi na krajinomaľbu 19. storočia. Diela z päťdesiatych rokov majú pevnú a vyváženú kompozičnú skladbu a farebne citlivý maliarsky rukopis (Predjarie, 1952). V neskoršej tvorbe sa poučil na princípoch syntetického kubizmu (J. Gris).

Mám záujem

Kontaktný formulár