Kubínyi Alexander 1875-1949

  • Alexander Kubínyi

sa narodil v Demänovej. Študoval na AVU v Mníchove. Pôsobil striedavo v Mníchove a v Demänovej. Najmä jeho mníchovské pôsobenie je dôležité – stal sa akýmsi tútorom a mecénom našich maliarov prichádzajúcim sem na dlhšie, či kratšie študijné pobyty. V jeho časoch tu pôsobili napríklad Jozef Hanula, Jaroslav Augusta, Emil Pacovský, Tomáš Andraškovič, Želmíra Duchajová, Milan T. Mitrovský, Michal Csontváry, Július Rudnayi, Ernest Rákosi, Elemír Halász-Hradil, Ľudovít Csordák, František Gyurkovits, Peter Július Kern a mnohí ďalší. Každý z nich tým či oným spôsobom reagoval na štýlovú a duchovnú premenu tradičného luminizmu, ktorá sa udiala súčasne v novopoňatom plenérizme i v naturalistickej žánrovej maľbe a ohlasovala už umenie novej doby. Alexander Kubínyi sa venoval prevažne krajinomaľbe a žánrovým motívom vidieckeho svojrázu.Vo svojej tvorbe vychádzal z postimpresionistických východíska z poznatkov plenéristických škôl. Jeho umeleckú pozostalosť zničil požiar, takže je jeho dielo iba torzovito zachované. Okrem olejomaľby príležitostne pracoval v technike pastelu.

Mám záujem

Kontaktný formulár