Eckerdt Alexander 1932-1992

  • Alexander Eckerdt

sa narodil 6. júla 1932 v Košiciach, zomrel 24. augusta 1992 tamže. 1952 – 1958 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky u profesora Vincenta Hložníka. Celý život tvoril v Košiciach, kde aj pôsobil na Ľudovej škole umenia. Bol iniciátorom založenia tvorivej skupiny ROVEŇ.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár