Mlynárčik Alex 1934

  • Alex Mlynárčik

sa narodil 14. 10. 1934 v Žiline. 1947– 49 súkromne študoval u prof. F. Kráľa v Žiline. 1951 ilegálne opustenie ČSR, zadržaný a väznený v Rakúsku, neskôr odsúdený v ČSR. 1952 - 1953 maliar a natierač, aranžér, 1954 – 1959 odborné vzdelanie v oblasti grafie a filmu, pracuje ako grafik. 1959 maturita na gymnáziu v Žiline. 1959 – 1965 študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby (prof. Milly, Matejka) a následne na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Sychra). 1965 štipendium Francúzskej republiky. Od 1967 v slobodnom povolaní, asistent oddelenia monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1965 – 1967). Jeden z troch zakladateľov skupiny prospektívnej architektúry VAL v roku 1971 (Cesty a aspekty zajtrajška; Viera Mecková, Alex Mlynárčik, Ladislav Kupkovič). Štipendista Francúzskej republiky, štipendista Ford Foundation v USA (1972), štipendista Guggenheim Foundation v New Yorku (1986), riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline (1990 - 1991), poradca a zmocnenec ministra kultúry SR poverený založením Strediska slovenských umení v Paríži (1991 – 1992). Publicista, autor teoretických statí o umení, tvoril najmä v Paríži, od 1992 žije a pracuje striedavo v Paríži a v Žiline.

Mám záujem

Kontaktný formulár