Vladimír Popovič - hravá poézia všednosti

Vladimír Popovič - hravá poézia všednosti

  • Vladimír Popovič (1939)
patrí bezpochyby k popredným osobnostiam nášho umeleckého diania už od raných šesťdesiatych rokov. Priama účastníčka týchto aktivít, umelecká historička Iva Mojžišová píše v týchto súvislostiach o "... náhodnom a zvláštnom stretnutí ... mladých elévov umenia", vzájomne si blízkych "hypersenzitivitou podobného typu... všetci majú záľubu v nezvyklom, nepravdepodobnom, grotesknom a zmysel pre vnímanie zázračna, niekedy vymysleného či výmyselného, no ešte častejšie objavovaného vo veciach každodenných, skoro ako objekts trouvés, lenže nie v surrealistickom zmysle. Predmety s čudnými pôvabmi nazývajú "secesnými" netušiac, že rehabilitácia secesie, zneuznanej avantgardami, je práve predo dvermi. Z tohoto spoločenstva - ešte chlapčenského a hravého - všetkým niečo ostane aj neskôr, keď budú cítiť, premýšľať a konať každý sám za seba...". Popovičove maliarstvo s charakteristickou expresívnou farebnosťou,  dokladá autorove zaujatie skúmaním možností maľby a kresby vrcholiace v zjednotenom geste maliarskej spontánnosti. Základom Popovičovho maliarskeho prejavu línia. Jej dominantná úloha v obraze spôsobila, že jeho maľba oscilovala medzi figuratívnym a abstraktným znakovým vyjadrením. Nedopovedanosť a rýchla práca spôsobom "ala prima" dodala figuratívnym prvkom vzhľad odhmotnených kresbových ozvien reálnych tvarov (Z. Rusinová). Narodil sa 27. 11. 1939 vo Vysokej nad Uhom. 1955-59 študoval na SŠUP v Bratislave. 1959-65 na VŠVU v Bratislave (prof. D. Milly, prof. P. Matejka), 1961 na AVU v Prahe (prof. V. Tittelbach). V 60. rokoch popri obrazoch-reliéfoch vytváraných integráciou maľovanej plochy a drobného papierového objektu vytvára abstraktné štrukturálne kompozície, papierové krkváže a objekty. Venuje sa aj návrhom pre divadlá, fotografii, iniciuje privátne akcie-slávnosti. Spolupracoval s režisérom Elom Havettom. 1967 mu bola udelená Cena Osamelých Bežcov za Projekt Oblečená Maja, 1970 Strieborná Siréna v Sorente za výtvarnú koncepciu filmu Slávnosť v botanickej záhrade. 2002 výstava súborného diela v Slovenskej národnej galérii.

Mám záujem

Kontaktný formulár