Top predaj z komisionálnej ponuky  - Vladimír Popovič

Top predaj z komisionálnej ponuky - Vladimír Popovič

VLADIMÍR POPOVIČ (1939): Spáč. 1968. Kombinácia techník na sololite. 3 segmenty: 114 x 79 cm, 70 x 109 cm, 39 x 35 cm. Značené vľavo dole "VP 68".  Publikované a reprodukované in: Rusinová, Z.: Vladimír Popovič. Bratislava 2002 (č. kat. 54). Konečná cena: 9 500 €.

Ponúkané dielo je reprezentatívnou ukážkou zlomového obdobia tvorby Vladimíra Popoviča z konca 60. a začiatku 70. rokov: s charakteristickou expresívnou farebnosťou, ktorá dokladá autorove zaujatie skúmaním možností maľby a kresby vrcholiace v zjednotenom geste maliarskej spontánnosti. Podľa Zory Rusinovej sa vtedy stala " ...základom Popovičovho maliarskeho prejavu línia. Jej dominantná úloha v obraze spôsobila, že v nasledujúcich rokoch maľba oscilovala medzi figuratívnym a abstraktným znakovým vyjadrením. Nedopovedanosť a rýchla práca spôsobom "ala prima" dodala figuratívnym prvkom vzhľad odhmotnených kresbových ozvien reálnych tvarov... ". (Z. Rusinová). Popovič patrí bezpochyby k  popredným osobnostiam nášho umeleckého diania už od raných šesťdesiatych rokov. Priama účastníčka týchto aktivít, umelecká historička Iva Mojžišová píše v týchto súvislostiach o "... náhodnom a zvláštnom stretnutí ... mladých elévov umenia", vzájomne si blízkych "hypersenzitivitou podobného typu... všetci majú záľubu v nezvyklom, nepravdepodobnom, grotesknom a zmysel pre vnímanie zázračna, niekedy vymysleného či výmyselného, no ešte častejšie objavovaného vo veciach každodenných, skoro ako objets trouvés, lenže nie v surrealistickom zmysle. Predmety s čudnými pôvabmi nazývajú "secesnými" netušiac, že rehabilitácia secesie, zneuznanej avantgardami, je práve predo dvermi. Z tohoto spoločenstva - ešte chlapčenského a hravého - všetkým niečo ostane aj neskôr, keď budú cítiť, premýšľať a konať každý sám za seba...".

Mám záujem

Kontaktný formulár