Juraj Meliš - rudimentárny koncept

Juraj Meliš - rudimentárny koncept

  • Juraj Meliš (1942 – 2016)  
sa stal jednou z najosobitejších postáv výtvarnej scény na Slovensku, umelcom naliehavej etickej výzvy, ale hlavne autorom osobitého, novátorského a anti-tradičného sochárskeho videnia. Ako predstaviteľ alternatívnej scény počas normalizácie svojsky reflektoval vzťah konceptu a sochárskeho, neo-dadaizmom inšpirovaného objektu, ktorý sa preňho stal médiom na vyslovenie nekompromisných spoločenských a morálnych výziev (K. Bajcurová).  Na výtvarnú scénu vstupuje už v 70. rokoch monumentálne komponovanými prostrediami, ktoré boli reakciou na slovenský vidiek, spoločenské udalosti, ale i ekologickú víziu krajiny. Prichádza s „naturalistickými“, surovými materiálmi ako sú drevo, klince, plech a pod, ktoré najviac vyhovovali obsahu, forme i technike spracovania. Neskôr vzniká cyklus asambláží, objektov, reliéfov pod názvom „Help“ a „Idea“, ktorými zdôrazňoval potrebu občianskej výpovede prostredníctvom dobovo aktuálnych i výstižných slov. Paralelne so sochárskou tvorbou vznikajú rovnomenné cykly grafík, ktoré zdôrazňujú konceptuálnu líniu a expresivitu výpovede prostredníctvo dramatickej kresebnej šrafúry. Iný rozsiahly cyklus predstavujú práce so zapojením posmrtných masiek ako znaku vlastnej identity i obrazu doby. Narodil sa 13. 7. 1942 v Nových Zámkoch. 1960-66 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka). Po ukončení štúdia zostal žiť a tvoriť v Bratislave, kde si v roku 1976 vytvoril vlastný ateliér. Po roku 1968 mohol oficiálne vystavovať najskôr obmedzene a neskôr vôbec. 1970 – 1982 vytvoril šesť albumov vo vlastnom náklade. Prezentoval v nich svoje sochy, reliéfy, kresby či koláže, ktoré nemohol verejne vystaviť. 1983 – 1988 pôsobil ako externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1989 bol spoluzakladateľom združenia výtvarníkov Gerulata. 1990 – 2007 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1993 a 2003 vyšli o jeho tvorbe monografie (Katarína Bajcurová a Ivan Jančár).

Mám záujem

Kontaktný formulár