Boštík Václav 1913-2005

  • Václav Boštík

sa narodil 6. 11. 1913 v Hornom Újezdci u Litomyšle. Študoval u profesora Willy Nowaka na pražskej Akadémii výtvarných umení. Bol členom Umeleckej besedy, neskôr skupiny UB 12. Po počiatočnom období tvorby realistických obrazov sa expresívnosť autorovho rukopisu zväčšovala až na pokraj abstrakcie na konci tridsiatych rokov. Od 1941 silný záujem o kresťanské, najma románske a rano gotické umenie, súčasne dochádza k redukcii trojrozmerného priestoru na jednotlivé plány. V nasledujúcom desaťročí už v jeho tvorbe celkom prevládne abstrakcia. Predstava plochy plátna ako silového poľa sa v jeho tvorbe prejavila v dvoch tendenciách - v lineárnych obrazoch využívajúcich symetrického členenia plochy a v tvorivom úsilí, využívajúcom zhluky premodelovaných tvarových polí. Na prelome osemdesiatych a devatdesiatych rokov pristupuje symbolický akcent. Autor patrí k remomovaným českým umelcom -je zastúpený v zbierkach Múzea moderného umenia - Centre G. Pompidou v Paríži, Menil Foundation v Houstone a v ďalších európskych štátnych galériách a múzeách.

Mám záujem

Kontaktný formulár