Molflár Martin 1975

Martin Moflár

vyštudoval Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby na Fakulte umení- KVUaI/ TU v Košiciach. Venuje sa abstraktnej veľkorozmernej maľbe, ale aj malému formátu a klasickej grafike. Pri svojich súčasných olejomaľbách uplatňuje reduktívne kompozičné postupy s vyznením monochromatického pozadia a svietivých kontrastov lineárnych konštrukcií v hladkom nerukopisnom prevedení. Jeho nezobrazujúce umenie paradoxne komunikuje svet emocionality a nevýslovného v nás. Vystavoval okrem iného v Košiciach v Bratislave, Prahe a v Miami na Floride- USA.

Mám záujem

Kontaktný formulár