Záhrada

Záhrada

Hložník Ferdinand


#003137
Predajná cena: 900 €
  • Ferdinand Hložník

sa narodil  18. 11. 1921 vo Svederníku pri Žiline. 1942–46 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mallý, Kostka, Mudroch). Od 1945 v Skupine 29. augusta. 1947 - 1948 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Jure a do roku 1952 bol profesorom na reálnom gymnáziu v Bratislave. Od 1952 umelec v slobodnom povolaní. Ilustroval učebnice, knihy a pedagogické pomôcky. 1967 Cena Cypriána Majerníka. 1982 titul zaslúžilý umelec. Vystavoval v Sao Paule (1965), Ríme a Neapole, Plzni, Bratislave a Berlíne.

Vznik diela:
1989
Proveniencia:
Rámované.
Technika - materiál:
Olej na plátne
Rozmery:
50 x 68 cm
Značenie:
vľavo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár