Objekt

Objekt

Žáčko Askold


#000132
Predajná cena: 500 €
  • Askold Žáčko

sa narodil 15. 2. 1945. 1960 – 1964 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole sklárskej v Železnom Bore. 1964 – 1965 pracoval v Slovenských závodoch technického skla v Bratislave.1965 – 1971 študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení skla v architektúre u doc. Václava Ciglera. 1971 – 1978 po skončení štúdia pracoval ako výtvarník v slobodnom povolaní v spoločnom ateliéri s Ľubomírom Artzom, Jozefom Tomečkom a Pavlom Tomečkom. 1979 – 1990 na Vysokej škole výtvarných umení viedol oddelenie sklárskeho výtvarníctva. Popri tom v rokoch 1981 – 1990 vykonával funkciu predsedu výtvarnej rady VHJ Tatrasklo. 1990 – 1997 pracoval ako výtvarník v slobodnom povolaní a zároveň vlastnil a prevádzkoval dizajnérsko-realizačnú firmu Žáčko-Asgif v Bratislave. 5.12.1997 náhle zomrel v Bratislave.

Vznik diela:
Okolo 2000
Proveniencia:
Z pozostalosti umelca.
Technika - materiál:
Optické brúsené sklo
Rozmery:
Výška 12 cm
Značenie:
Neznačené

Mám záujem

Kontaktný formulár