Červený kameň

Červený kameň

Roller Peter


#003086
Predajná cena: 5 000 €
  • Peter Roller

sa narodil sa 7. 7. 1948 v Bratislave. V rokoch 1963 - 67 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (odd. rezbárstva prof. L.Korkoš a A.Drexler). V rokoch 1969 - 1975 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odd. figurálneho sochárstva prof. J. Kostka, doc. A. Trizuljak, prof. J. Kulich). Od roku 1988 členom Združenia Gerulata. Od roku 1992 pedagogicky pôsobí na VŠVU od roku 1996 je docentom VŠVU a od 2009 profesorom na VŠVU. Je členom predsedníctva Združenia Sympózium Lindabrunn v Rakúsku. Zakladateľ a prezident NIPPON CLUBU (od roku 1990 do 1998). Venuje sa monumentálnej i komornej plastike, kresbe a grafike. Od roku 1976 vystavuje na významných výstavách slovenského umenia doma i v zahraničí. Zúčastnil sa vyše 40 medzinárodných sochárskych sympózií po celom svete. Monumentálne diela Petra Rollera sú na viacerých miestach na Slovensku i v zahraničí. Komornou tvorbou a kresbami je zastúpený v zbierkových fondoch v galériách a v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Vznik diela:
2004
Proveniencia:
Rámované.
Technika - materiál:
Akryl na sololite
Rozmery:
100 x 70 cm
Značenie:
značené

Mám záujem

Kontaktný formulár