Bez názvu 4.

Bez názvu 4.

Činovský Martin


#002902
Predajná cena: 50 €
  • Martin Činovský

sa narodil v Levoči. 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v oddelení knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na Ecole Nationale des Arts Décoratifs v Paríži v oddelení grafiky u profesorov Fioriniho a Le Heudea (1976). Po ukončení štúdia si výtvarnú grafickú špecializáciu rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových známok na VŠVU pod vedením Josefa Herčíka a Albína Brunovského (1979 – 1984) V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku. Po skončení štúdia začal pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU a od roku 2006 zároveň vyučuje na Pedagogickej fakulte UK.

Vznik diela:
1981
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
lept na papieri. EA
Rozmery:
10 x 9 cm
Značenie:
vpravo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár