Analýza plochy II.

Analýza plochy II.

Bubán Stanislav


#001117
Predajná cena: 680 €
  • Stanislav Bubán

sa narodil 5. 5. 1961 v Sečovciach. Je jednou z profilových maliarskych osobností 80. rokov. Prvé obdobie jeho tvorby bolo spojené s neoexpresionistickou štylizáciou novej maľby, ktorou v polovici 80. rokov prerazila tzv. divoká generácia. Jeho tvorba prešla prirodzeným vývojom a koncom 80. rokov sa priblížil k abstrahujúcej štylizácii. Tieto tendencie vyvrcholili v krajnej polohe abstrakcie, v cykle monochrómnych čiernych malieb. V súčasnosti je jeho prejav skôr odpoveďou na gýčový svet obrazov okolo nás. Autor sa vracia k starým maliarskym technikám a námetom. Námety sú akýmisi ikonografickými posunmi, ktoré osviežuje výber známych osôb ako modelov a paródia na ustálené schémy zobrazovania (série cvičencov). Treba ešte pripomenúť, že Bubánová generácia bola veľmi poznačená zmenou režimu a autor patrí k pár výtvarníkom, ktorí sa z umeleckej scény nevytratili. Patril do voľného generačného zoskupenia (S. Bubánová, D. Brunovský, I. Csudai, D. Jurkovič, L. Teren, J. Šramka), ktoré v druhej polovici 80. rokov do slovenského výtvarného umenia vnieslo vtedy aktuálnu postmodernu. Prvé obdobie jeho tvorby bolo spojené s neoexpresionistickou štylizáciou novej maľby. Jeho tvorba prešla prirodzeným vývojom a koncom 80. rokov sa priblížil k abstrahujúcej štylizácii. Tieto tendencie vyvrcholili v krajnej polohe abstrakcie, v cykle monochrómnych čiernych malieb. Od 1995 pôsobí ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu na AVU v Prahe bol 2002 menovaný docentom.

Vznik diela:
1992
Proveniencia:
Na podráme.
Technika - materiál:
Olej na plátne
Rozmery:
90 x 90 cm
Značenie:
Neznačené

Mám záujem

Kontaktný formulár