Z kostola

Z kostola

Hermély Viktor


#A000779Ukončenie aukcie: 24.02.2021 21:00
Vyvolávacia cena:
400 €
Aktuálna cena:
400 €

Priebeh aukcie

Žiadne prihodenia

  • Viktor Hermély

sa narodil 10.8. 1891 v Kremnici, zomrel 7. 1. 1973. V rokoch 1906-9 študoval drobnú plastiku na Krajinskej umelecko-priemyslovej škole (prof. Anton Lóranfi), neskôr v 1910-15 na Vysokej výtvarnej škole v Budapešti. Študijné pobyty v Drážďanoch, Mníchove, Viedni a Benátkach. Ťažiskom tvorby V. Hermélyho bola kresba a grafika v technike leptu, ktorú v záverečnom období spájal s kriedou do osobitnej kombinovanej techniky. Grafiku si osvojil vlastnou praxou. Vyznačoval sa ostrou a presnou kresbou. Zaujímal sa o problematiku obrazového svetla. Bol významným spolutvorcom charakteru slovenskej medzivojnovej grafiky. Od roku 1921 bol členom banskobystrickej Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, neskôr Spolku slovenských umelcov.

Vznik diela:
Okolo 1925
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom. Z pozostalosti Ernesta Zmetáka. Vpravo dole jeho zberateľská značka.
Technika - materiál:
Kresba ceruzou na papieri
Rozmery:
61 x 45 cm
Značenie:
neznačené

Mám záujem

Kontaktný formulár