Pohľad na Bratislavu

Pohľad na Bratislavu

Horyna Ivan


#A002305Ukončenie aukcie: 18.05.2022 21:00
Vyvolávacia cena:
30 €
Aktuálna cena:
30 €

Priebeh aukcie

Žiadne prihodenia

  • Ivan Horyna

sa narodil v Martine, zomrel roku 2009 v Bratislave. Vysokú školu výtvarných umení úspešne skončil v roku 1962 v Bratislave. Jeho profesorom bol národný umelec Vincent Hložník. Venoval sa grafike, ale aj olejomaľbe, kde prevláda príroda a krajina. V oblasti grafickej tvorby bol však suverénom. Východiskom tvarového chápania je mu náročná kompozícia, kultúrnosť línií a expresívne vytváranie formy. Detaily vychádzajú vždy z precítenej kompozície a podriaďujú sa jej. Za desiatky rokov vytvoril viacero cyklov grafík, venovaných rozličným témam. Odborná kritika o ňom napísala, že buduje na skratke a nadsádzke, čo dodáva jeho prácam dynamickosť a dramatický účinok. Ivan Horyna niekedy zámerne prekračuje hranice reálnosti a stupňuje v kompozícii fantazijný prvok.

Vznik diela:
1982
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
Linoleorez na papieri. 37/200
Rozmery:
17 x 33 cm
Značenie:
vpravo dole
Reprodukované:
Áno

Mám záujem

Kontaktný formulár