Bez názvu

Bez názvu

Guldan František


#A005532Ukončenie aukcie: 14.08.2024 21:00
Vyvolávacia cena:
220 €
Aktuálna cena:
220 €
Zostávajúci čas:
2710361

Priebeh aukcie

Dielo je ešte nedražené, budťe prvý a prihoďte!

  • František Guldan

sa narodil 25. 11. 1953 v Nitre. 1969-73 študoval na Strednej priemyselnej škole v Nitre, 1973-80 Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave, 1974-78 navštevoval maliarske kurzy akad. mal. Mariána Velbu. 1983-89 pracoval ako projektant stavebných rekonštrukcií a požiarnej ochrany v Bratislavskom stavebnom podniku. 1989 - 1990 redaktor novín Verejnosť. 1990 poverený vedením Slovenskej národnej galérie. 199l - 1991 vedúci technického odboru Slovenskej národnej galérii. Od apríla 1991 pracuje ako výtvarník a publicista v slobodnom povolaní. Výtvarnej tvorbe sa venuje sústavne fakticky od stredoškolských štúdií. Do širšieho kultúrneho povedomia vstúpil v polovici sedemdesiatych rokov. Prvú samostatnú výstavu mal 1978 (SVŠT Bratislava). V tom čase sa zapojil do poloilegálnych výtvarných aktivít, súvisiacich s bratislavským ochranárskym hnutím. Z jeho projetov hodno spomenúť najmä skupinovú výstavu v podchode Domu umenia a na námestí SNP v Bratislave (1980, predčasne uzavretá). Ďalej periodické výstavy "zázračných krajín" v bratislavských podchodoch a trhoviskách (1984-1985), ktoré boli takisto stíhané nepochopením a prenasledovaním oficiálnej moci, podobne ako výstavy vo výkladoch obchodného domu PRIOR a pasáži na Laurinskej ul. v Bratislave (1987-1988). Po 1989 už oficiálne vystavoval doma i v zahraničí.

Vznik diela:
2014
Proveniencia:
Rámované.
Technika - materiál:
Olej, asambláž na hrubom kartóne
Rozmery:
37 x 40 cm
Značenie:
vľavo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár