Bez názvu

Bez názvu

Ovčáček Eduard


#A005275Ukončenie aukcie: 29.05.2024 21:00
Vyvolávacia cena:
410 €
Aktuálna cena:
410 €

Priebeh aukcie

Žiadne prihodenia

  • Eduard Ovčáček
ény sa narodil 5. marca 1933 v Třinci. 1957-1963 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka) a 1962 ako hosť na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. S Milošom Urbáskom bol iniciátorom bratislavskej skupiny umelcov Konfrontácie (1960), ktorá presadzovala informel na Slovensku. Patrí k spoluzakladateľom skupiny Klubu Konkretistov (1967). V jeho tvorbe sa popri informele objavujú aj prejavy geometrickej abstrakcie a figuratívneho umenia. Ťažiskovú rolu však zohrávajú práce lettristického charakteru, vizualizujúce sémantické a texturálne väzby. Získal množstvo ocenení o odbore voľná grafika v Čechách aj v zahraničí /Grand prix hlavného mesta Prahy, 1.cena mesta Namur v Belgicku.../. Od roku 1993 je členom SVU Mánes v Prahe a od 2001 Združenia českých umelcov a grafikov Hollar. V súčasnosti je profesorom na Ostravskej univerzite, kde vedie ateliér voľnej grafiky. Žije a pracuje v Ostrave. Pre jeho tvorbu je príznačná všestrannosť, pôsobenie v rôznych oblastiach umenia, intenzívny záujem o nové médiá a chuť experimentovať. Patrí k priekopníckym osobnostiam štrukturálnej grafiky, lettrizmu a konštruktivizmu.
Vznik diela:
1965
Proveniencia:
Rámované v klipsovom ráme, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
Litografia na papieri. 4/60
Rozmery:
40 x 30 cm
Značenie:
vpravo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár