Argília

Argília

Urbásek Miloš


#A001374Ukončenie aukcie: 16.09.2021 21:00
Vyvolávacia cena:
700 €
Aktuálna cena:
700 €

Priebeh aukcie

Žiadne prihodenia

  • Miloš Urbásek

sa narodil 28. 7. 1932 v Ostrave-Zábřehu, zomrel 14. 7. 1988 v Drábsku. 1950-56 študoval na Škole dôstojníckeho dorastu v Uherskom Hradišti, pôsobil ako letecký navigátor. 1958-64 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. Matejka, prof. Hložník). 1960 spolu s E. Ovčáčkom zakladá a organizuje skupinu bratislavských Konfrontácií (výstavy 1961-1964), prinášajúcich do slovenského výtvarného umenia nekonvenčné postupy štrukturálnej maľby a grafiky. V druhej polovici 60. rokov ho experimentovanie priviedlo k lettrizmu, ako jeden z prvých na Slovensku sa sústredil na problém geometrickej abstrakcie, ktorej skúmanie sa stalo dlhodobým programom jeho diela. Predmetom výskumu sa neskôr stala zväčšená tlačová litera pätkového písma a jej fragmenty. Analýzu písmena O redukovaného na kruh a jeho časti dovŕšil v monochrómnych i farebných sériách umožňujúcich ľubovoľnú skladbu diel do rytmizovaných dynamických plôch. Venoval sa technikám koláží, muchláží a dekoláži; zaoberal sa maľbou, grafikou, kresbou, knižnou ilustráciou a grafickou úpravou, taktiež monumentálnou tvorbou, vytváraním objektov a multiplov.

Vznik diela:
1977 - 81
Proveniencia:
Rámované, paspartované pod sklom.
Technika - materiál:
Farebná sieťotlač na papieri. 25/25
Rozmery:
60 x 40 cm.
Značenie:
vľavo dole

Mám záujem

Kontaktný formulár