Top predaj z komisionálnej ponuky - Martin Benka

Top predaj z komisionálnej ponuky - Martin Benka

MARTIN BENKA (1888 - 1971): Od Liptovského Mikuláša. Okolo 1933. Olej na preglejke. 26 x 45, 5 cm. Značené vľavo dole "M. Benka". Na zadnej strane autorská nálepka s popisom diela rukou autora. K dielu je priložený znalecký posudok dr. Kataríny Bajcurovej a protokol reštaurátorskej expertízy diela (B. Hoffstädter). Konečná cena: 19 000 €.

Dielo patrí do experimentálneho prúdu tvorby Martina Benku prvej polovice 30. rokov. Maliarsky tvar sa stáva celkom neosobný, zbavený predchádzajúcej záľuby v arytmických, samoúčelných odbočkách. Všetko sa sústreďuje na jednoznačnosť obrazového celku. Zdalo by sa, že Benka dospel až k pomedziu modernistickej autonómnosti obrazu. Ba dokonca, najmä v pastelových kresbách zo začiatku tridsiatych rokov, veľký figuratívny detail v prvom pláne celkom prekrýva, významovo potiera pozadie, stáva len obrazovým a nie už symbolickým "fragmentom", časťou iba vzdialene upomínajúcou na kedysi určujúcu a nespochybniteľnú znakovú dispozíciu človeka a krajinného rámca jeho existencie.

Mám záujem

Kontaktný formulár