Top predaj z komisionálnej ponuky – Ernest Zmeták

Top predaj z komisionálnej ponuky – Ernest Zmeták

Ernest Zmeták (1919 – 2004): Zátišie s kartami. 1998. Olej na kartóne. 40 x 30 cm. Rámované, pod sklom. Značené vpravo dole vrypom „E. Zmeták“. Z pozostalosti po umelcovi. Vľavo dole vrypom autorské datovanie: 4.12.1998. Konečná cena: 750 €

Predkladané dielo je neskoršou prácou Ernesta Zmetáka. A práve záverečné práce tohto maliara sú dôvernými znalcami jeho práce považované za akúsi quintesenciu jeho umeleckého odkazu.  Podľa jeho vlastných slov: „… postupne som dospieval k strohosti a úspornosti ... Môj výraz sa menil ako pribúdali roky. A nimi sa hromadili ľudské i umelecké skúsenosti a tým vyzrievanie v človeka, upevňovanie vlastného názoru na umeleckú tvorbu spojenú so spoločenským zaradením umelca i s jeho etikou … Snažil som sa ... overovať si svoju nekompromisnosť  voči polovičatosti, pretvárke a lži a chcel som pôsobiť len silou svojho výtvarného výrazu...“.    

Mám záujem

Kontaktný formulár