Top predaj z komisionálej ponuky - Jozef Jankovič

Top predaj z komisionálej ponuky - Jozef Jankovič

Jozef Jankovič (1937-2017): Hlava. 1992. Liaty farebný epoxid. 80 x 74 cm. Značené na zadnej strane "Jankovič 92". Konečná cena: 5 700 €.

Jozef Jankovič sa zaradil - od prvej neverejnej výstavy mladých autorov Konfrontácie 1 - medzi najvýznamnejších predstaviteľov „Nástupu 1961“. V kontexte celkovej tvorby patrí k dominujúcim postavám slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Debutoval začiatkom 60. rokov non-figuratívnym prológom, kde sa zaoberal štrukturálnou grafikou, reliéfom a sochou. Vtedy začal zapájať do svojich diel nájdený predmet a rozpracoval techniku asambláže. Pred polovicou 60. rokov znovu objavuje ľudskú formu, ktorá do jeho diela vstupuje v odcudzenej a deformovanej forme. Jeho charakteristický, brutálny figurálny štýl ako výsledok originálnej syntézy podnetov pop-artu, novej figurácie a nového realizmu vrcholí v druhej polovici 60. rokov. Plastiky sú často zredukované len na ľudské končatiny v značne expresívnom a dramatickom výraze. Od počiatočného preferovania kompaktnosti plastiky prechádza k uvoľneniu hmoty, prelínaniu do priestoru, či dokonca sochárskym inštaláciám. V jeho tvorbe 70. rokov našli svojský ohlas konceptuálne východiská a postupy. Výtvarný prejav paralelne rozvíjal aj v kresba a grafike.

Mám záujem

Kontaktný formulár