Top dražba v on-line aukcii - Michal Kern. Najvyšší percentuálny nárast z vyvolávacej ceny!

Top dražba v on-line aukcii - Michal Kern. Najvyšší percentuálny nárast z vyvolávacej ceny!

MICHAL KERN (1938 - 1994): Album deviatich serigrafií. 1977-78. Bibliofília, serigrafie na ručnom papieri. (pôvodný obal). 41 x 30 cm. Značené vpravo dole. Vyvolávacia cena: 590 EUR; Konečná cena: 2 050 EUR. 

Michal Kern sa narodil 1. 5. 1938 v Žiline. Zomrel 1. 10. 1994 v Liptovskom Mikuláši. 1956-62 študoval na VŠVU, odbor figurálna maľba (prof. Mudroch). Je jednou zo zakladateľských osobností slovenského landartu. Jeho tvorba sa pohybuje na pomedzí konceptu a akcie. Od 1972 akcie pre fotoaparát; 1973 fotokoláže; od 1975 fotomonológy (hľadanie kontaktu človeka a prírody) - začína sa zaoberať témou interaktívneho spojenia človeka s prírodou. 1987-89 vytváral cykly fotografických montáží, kde kombinoval fotografiu s kresbou a odtlačkami prstov, z ktorých pochádza aj predkladaná dvojica prác. Pre jeho fotografie, fotomontáže a serigrafie je príznačný "ekologický" podtext, ktorý bol v umení sedemdesiatych a osemdesiatych rokov vlastný skôr tzv. alternatívnemu umeniu „... u Kerna sa ako u jedného z mála výtvarníkov odohrávala jedinečná symbióza osobitej filozofie, nekonformného alternatívneho životného štýlu s ekologickým uvažovaním v styku s autochtónnym prostredím spolu s emblematicky inou a kvalitatívne vyrovnanou tvorbou so zaujímavým mentálnym i senzitívnym potenciálom. Tvorba bola koncentrovaná na úzky okruh tém: človek - prostredie/príroda - čas, čo autorovi umožňovalo precizovať a intenzifikovať chápanie otázok, ktoré sa k nim vzťahovali, v hlbších prienikoch...“. (Katarína Rusnáková).

Mám záujem

Kontaktný formulár