Top dražba v on-line aukcii - Ernest Zmeták

Top dražba v on-line aukcii - Ernest Zmeták

ERNEST ZMETÁK (1919 - 2004): Pohľad na Nitru. 1956. Olej na plátne. 63, 5 x 132 cm. Značené vľavo dole „1956“, vpravo dole „ZMETAK“. Konečná cena: 3 700 €

Ernest Zmeták prevádzal klasické námety krajiny, aktu, portrétu i žánrové výjavy práce do zmyslovej reči obrazu s rozhodujúcou pečaťou úsilia o vecný, výtvarnými zvyklosťami daný tvar. Delikátna farebnosť, jemná mihotavá štruktúra kresby chce skôr ozvláštňovať videné a bezprostredne zažité, než akýmkoľvek spôsobom zovšeobecňovať. Zmetákova racionalizácia lyrického je teda viac vyjadrením individuálneho vcítenia sa, než snahy o jeho zovšeobecnenie tak, ako to bolo zvykom v maľbe jadra jeho generácie. Zmetákov “tradicionalizmus” je teda vlastne len prvoplánovaný, skrývajúci v sebe racionálnu, premyslenú  – v behu umelcovho osobného vývinu čoraz sofistikovanejšiu a pre povrchného pozorovateľa ťažko postrehnuteľnú --  umeleckú štylizáciu.

Mám záujem

Kontaktný formulár