Top dielo v priamej ponuke - Milan Dobeš

Top dielo v priamej ponuke - Milan Dobeš

MILAN DOBEŠ (1929): Optická koláž. 1968-70. Koláž, kombinácia techník na dreve. 40 x 40 cm. Značené vpravo dole: "M. Dobeš". Vyvolávacia cena: 7 500 €.

Ponúkané dielo je typickou prácou Milana Dobeša. Je jedným z mála slovenských výtvarníkov s doložiteľným medzinárodným renomé (jeho meno sa vyskytuje v smerodatných zahraničných lexikónoch výtvarného umenia a je zastúpené vo viacerých významných štátnych či verejnoprávnych zbierkach v zahraničí). Medzinárodný úspech a zároveň i politicky motivované prehliadanie domácimi zberateľskými inštitúciami minulého režimu „zavinili“, že jeho najvýznamnejšie práce sa už dávnejšie ocitli mimo hraníc Slovenska. Dobeš je azda najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej geometrickej abstrakcie. Raná tvorba vychádzajúca z realistického školenia sa nesie v duchu impresionizmu. Začiatkom 60. rokov sa autor radikálne prikláňa k minimalistickému výtvarnému jazyku. Na svoje “konštruktivistické” začiatky spomína takto: “… tvoril som v tom období vo výtvarnom názore, ktorý som de facto nemal kde vidieť. Z konštruktivistov som mohol poznať akurát diela Alexandra Caldera či Nicolasa Schöffera, Maďara žijúceho vo Francúzsku, ktorých som videl koncom päťdesiatych rokov v Paríži a na svetovej výstave Expo v Bruseli. Tvoril som jednoducho pre seba. Nebol som si však istý, či je to dobré. Nemal som možnosť konfrontácie…”. Až pražská výstava (1960) znamenala obrat: “… táto výstava znamenala pre mňa veľký krok dopredu a dostala ma aj do svetového kontextu. Navštívili ju Udo Kultermann a Frank Popper, o ktorých som dovtedy nevedel, že sú svetovo uznávaní kritici kinetického umenia. Práve vďaka tomu som sa potom dostal na dôležité výstavy - do holandského Eidhovenu, na výstavu Documenta či na bienále do San Marina, počas ktorého sa konal i svetový kongres teoretikov a kritikov umenia...”. Optické a kinetické efekty sa stávajú súčasťou jeho reliéfov a plastík. Zameriava sa na hľadanie variability pri redukcii tvaroslovia aj farebnosti v kompozíciách. Jedinečné sú opticko-kinetické objekty, využívajúce zrkadlové plochy a reálny pohyb. Základným problémom tvorby Milana Dobeša sa stala integrácia kategórie pohybu do výtvarného diela a v jej dôsledku premena vizuálneho charakteru obrazovej štruktúry. Bol jedným z našich prvých umelcov, ktorý postavil koncepciu umeleckého diela ako novej skutočnosti, nezávislej na predmetnom svete. Cez riešenie otázky vzťahu svetla a výtvarného diela dospel k novej animovanej podobe jeho využitia. Svetlo prirodzené, či umelé sa stalo v spojení s virtuálnym, mechanickým či motorickým pohybom primárnym konštrukčným elementom priestorových vizuálno – kinetických a svetelno-kinetických objektov.

Mám záujem

Kontaktný formulár