Top dielo v priamej ponuke - Michal Studený

Top dielo v priamej ponuke - Michal Studený

Michal Studený (1939): Obraz. 1970 Olej, kombinácia techník na plátne. 266 x 167 cm. Neznačené. Na zadnej strane popis diela autorovou rukou. Z ateliéru umelca. Predajná cena: 11 000 €.

Ponúkané dielo je emblematickou prácou Michala Studeného. V tvorbe rozhrania 60. a 70. rokov ostal akoby rozkročený medzi rudimentárnym „domovom“ Galandovcov a nikde neukotveným „euópanstvom“ ich polemických nasledovníkov. Ba viac – z tohto neriešiteľného duchovného rozporu si spravil program – rovnako originálny, ako (pre väčšinu) nepochopený. Bol od počiatku výrazne iný. Akousi metaforou Studeného inakosti môže byť jeho plátno s kolážou, pozostávajúcou zo 401 exemplárov skutočných štvorlístkov. Vystavil ho na bratislavskej medzinárodnej výstave DANUVIUS 68, ktorá bola akýmsi kultovým vyvrcholením „šesťdesiatych“. Ak môžete – prelistujte si katalóg: pochopíte, že už vtedy bol Michal Studený (a to nielen v rámcoch slovenskej kolekcie) celkom „mimo“ a zároveň akýmsi nedefinovateľným (lebo kunsthistoricky neopísateľným) spôsobom „in“. Ak by sme mali jednou vetou charakterizovať umelecký naturel Michala Studeného, tak by sme zdôraznili jeho schopnosť údivu. Studeného možno radiť k typu umelcov „čistého srdca“, tvoriaceho takmer intuitívne, s prvotnou naivitou ponímajúcich život i umenie. Schopnosti „čudovať sa“, jeho prirodzená otvorenosť kvoči „veľkým“ témam – spytovanie sa na zmysel ľudskej existencie, povahy života, sveta, univerza (nie náhodou nazval Studený jednu zo svojich výstav pateticky – „odkiaľ prichádzame, kto sme a kam ideme“).

Mám záujem

Kontaktný formulár