Top dielo v priamej ponuke – Ladislav Mednyánszky

Top dielo v priamej ponuke – Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919): Jesenná krajina so stromami.  Okolo 1890. Olej na dreve. 21 x 30 cm. Značené vpravo dole „Mednyánszky". K dielu je priložený posudok Dr. Kataríny Bajcurovej. Vyvolávacia cena: 17 000 €.

je bezpochyby galerijným príkladom zrelého krajinárstva Ladislava Mednyánszkeho. Podľa posudku priloženého k obrazu: "... analogicky najbližšia k posudzovanému dielu je "Podvečerná krajina s riekou a skupinou stromov" (1895 - 1905. 25 x 32,5 cm. Olej na lepenke. Majetok SNG O 296). Ponúkané dielo je zároveń výrečným dokladom štýlovej zmeny jeho neskorej maľby. Kolorizmus podriadený významovo jednoznačným monochrómiám hnedých a okrových farieb, prirodzené rozptýlené svetlo nahradzované reflektorickými, zároveň znejasňujúcimi i vysvetľujúcimi snopmi blúdiacich svetelných lúčov. Hlavne však kresbová osnova štetcového rukopisu reagovala na dramatizujúce zámery maliara. Stala sa čoraz skicovitejšou, expresívnejšou, len stručne opisujúcou znakovo nasýtené, vecné i figurálne komponenty obrazovej scény. Zvútornenie významov bolo celkom logicky zhodné s číro maliarskymi postupmi, ich artikuláciou v duchu vangoghovského protoexpresionizmu. Prejavilo sa najmä dominanciou základného farebného tónu, určujúceho duchovnú atmosféru obrazu, ale najmä dynamicky vystupňovaným "kreslením" farbou. To všetko sa v rovine významu spojilo do magického ozvláštňovania, symbolického nasycovania z reality vytrhnutého, pôvodne celkom triviálneho žánrového námetu.

Mám záujem

Kontaktný formulár