Top dielo v priamej ponuke - Karol Markó ml.

Top dielo v priamej ponuke - Karol Markó ml.

KAROL MARKÓ, ML. (1822 - 1891): Krajina pred búrkou , Okolo 1860. Olej na plátne. 23 x 35 cm. Značené vpravo dole "C. Markó". Pravosť diela konzultovaná s Galériou Kieselbach v Budapešti. Vyvolávacia cena: 5 900,00 EUR.

Ponúkané dielo je typickou prácou Karola Marka mladšieho. Patril popri Antalovi Ligetimu k najvýznamnejším žiakom svojho otca. Tematicky vychádzal hlavne z romantických krajín inšpirovaných Talianskom, prípadne komponovanou krajinou, kde stvárňoval idylickú a antickú architektúru. Marko chodil rád do plenéru, kde tvoril prípravné škice a gvaše k svojim maľbám. Inštiktívne získal vzťah k voľnej talianskej prírode, nešlo ale len o dokumentárne zaznamenanie videnej skutočnosti, tá skôr bola inšpiráciou pre jeho krajinárske kompozície. Pri tvorbe olejomalieb si vždy výborne dokázal vystavať celú kompozíciu na plátne, na základe množstva štúdií postupne zapracoval jednotlivé motívy.

Mám záujem

Kontaktný formulár