Top dielo v priamej ponuke - Géza Szóbel

Top dielo v priamej ponuke - Géza Szóbel

GÉZA (GEJZA) SZÓBEL (1905 - 1964): Bez názvu. Okolo 1962. Olej na preglejke. 115 x 88 cm. Značené vľavo hore "Géza Szóbel". Predajná cena: 6 500 €.

Ponúkané dielo je ojedinelou ukážkou neskoršej a zároveň vrcholnej tvorby profilového príslušníka tzv. komárňanského okruhu Gézu Szóbela. Komárňanský okruh zakladalo umelecké a organizátorské úsilie Karola Harmosa. Po štúdiách sa od roku 1910 usadil v Komárne, kde učil kreslenie na miestnom gymnáziu. Jeho príchodom tu vzniklo významné výtvarné stredisko. Pravda, Harmosova činnosť v Komárne sa po prerušení vo vojnových rokoch naplno rozvinula až po roku 1918, kedy tu otvoril súkromnú kresliarsku školu. Harmosova iniciatíva bola úspešná. Okrem bezprostredných nasledovníkov získali v jeho kresliarskych kurzoch prvé základy výtvarného vzdelania také osobnosti nášho medzivojnového výtvarného umenia, akými boli maliari F. Reichentál, M. Staudt, Ľ. Križan, J. Lörincz, E. Zmeták a aj sochár O. Čičátka. Harmosovi nasledovníci veľmi skoro odchádzali z Komárna do Paríža, Ríma, Budapešti, Berlína a "komárňanský výtvarný okruh" tak zostal len podmienečným projektom našej maliarskej moderny. Z jeho protagonistov hodno spomenúť Barnu Bazilidesa, Alexander Bazilidesa, bratov Martina a Antona Nagyovcov, Júliusa Rauchera, Viktora Ráfaela a cézanistu Ján Pleidela, Zmetákovho spolužiaka u Harmosa a potom aj v ateliéri Vilmosa Aba Nováka na budapeštianskej akadémii. Azda najosobitejším talentom Harmosových žiakov bol práve Gejza Szóbel. V jeho maliarstve -- oproti príkladu učiteľa -- už celkom prevážil programový strohý civilizmus, sprevádzaný lapidárnou, novoklasicistickou tvarovou štylizáciou.

Mám záujem

Kontaktný formulár