Top dielo v priamej ponuke - Anastázia Miertušová

Top dielo v priamej ponuke - Anastázia Miertušová

Anastázia Miertušová (1927 - 2002): Variácia IV.  1967. Nitrolak na sololite. 44 x 23 cm. Značené vpravo dole "AM 67". Na zadnej strane oceňovacia nálepka n.p. DIELO. Predajná cena: 4 000 €. 

Ponúkané dielo je galerijnou prácou Anastázie Miertušovej. V začiatkoch tvorby bola ovplyvnená tvorbou Ľudovíta Fullu. Postupne nachádzala svoj vlastný štýl v abstrahovaní a redukovaní geometrických foriem. Zostala im verná v rámci svojej komornej a monumentálnej tvorby prakticky celý život. S tým prišlo aj k zmene farebnej škály. Červené a žlté tóny vystriedala tmavá farebnosť, niekedy pôsobiaca až monochromaticky, a to najmä v súvislosti s geometricko-abstraktnou tvorbou. Štvorce, priamky, kruhy a ďalšie geometrické tvary tvoria základ kompozícií, v rámci ktorých hľadá ich vzájomné súvzťažnosti a uvažuje o pociťovaní a vnímaní okolitého sveta. Podľa Juraja Mojžiša: „... cesta Anastázie Miertušovej bola v podaní dobového uvažovania o slovenskom modernom výtvarnom umení zdanlivo priamočiarejšia. Akoby u nej prebiehalo ono zdôraznenie geometrického rozvrhu kompozície nápadnejšie, pretože sa udialo akosi razom, bez váhavých prechodov a jednotlivých stupňov. Pravda, takéto konštatovanie by bolo maximálne povrchné, čiže málo všímavé voči kvalite Miertušovej výskumu nielen organizácie tvarov, ale aj voči jej práci s netradičnými farbami, technológiami a ich kombináciami. Čas jednej dekády tvorivého zanietenia však maliarka vedela ozaj veľmi sústredene zúročiť na tvorbu kvalitných opusov. Výsledkom sú v domácich súvislostiach obrazy nezvyčajne presvedčivého overovania si geometrických daností kompozičného poriadku, traktovanie zvláštneho rytmu monochromatických farebných stupníc či variovanie na hranici maľby a objektu...“. Narodila sa 15. 4. 1927 v Telgárte, zomrela 27. 5. 2002 v Bratislave. 1949 - 1953 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľudovít Fulla) a na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského tamtiež. Venovala sa maľbe, úžitkovej grafike i geometricky nefiguratívnej plastike. 1971 získala cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Vystavovala najmä v rámci hnutia Kompozícia, neskôr Klubu konkretistov. Jej diela sú v Slovenskej národnej galérii, Galérii mesta Bratislavy a v súkromných zbierkach na Slovensku aj v zahraničí. Jej práce mali konštruktívne zameranie. Obrazy komponovala z prísnych geometrických konfigurácií. Spoluzakladala Galériu Cypriána Majerníka v Bratislave. Koncom 50. rokov sa stáva zakladajúcou členkou Skupiny 4 (okrem nej Kraicová, Čihánková, Bartošíková). Jej manželom bol významný maliar Marián Čunderlík.

Mám záujem

Kontaktný formulár