Stano Filko - top dielo

Stano Filko - top dielo "americkej" periódy

Stano Filko (1937 - 2015): Hlava - Pištol (obojstranne maľované). 1978. Olej, fixka, pero na papieri. 56 x 77 cm. Značené vľavo dole "Fylko Filko 1978. Slowak Šeherezáda. Ironická mystifikácia". Predajná cena: 9 000 €.    

Ponukané dielo predpovedá začiatky "americkej" tvorby Stana Filka. Podľa Kataríny Bajcurovej je tento umelec „... azda najvšestrannejším a najradikálnejším tvorcom slovenskej výtvarnej scény, označovaný aj za „avantgardistu z povolania“. Počas temer piatich desaťročí tvorby zasiahol prakticky do všetkých dôležitých vývojových tendencií v súčasnom výtvarnom umení, využíval vari všetky klasické i novo vznikajúce vizuálne médiá: umenie objektu, environmentu, happeningu a akcie, nového maliarstva i multimediálnej inštalácie. Jeho tvorba spája niekoľko filozoficky zdôvodnených a zo seba vyplývajúcich polôh, vychádzajúcich z rudimentárneho konceptuálneho myslenia, opretého o silne rozvinutú individuálnu mytológiu. Filko rozčlenil svoju tvorbu podľa triádového systému synchrónnej povahy. Celoživotné tvorivé zacielenie – „ego“ – projektoval a definoval v systéme (do dnešných dní neustále zdokonaľovanom do podoby akejsi fiktívnej „mimo“ historickej skrumáže), v ktorom základ tvorilo prepojenie troch zložiek, súbežných tvorivých dráh: dráhy empirickej (biologickej) symbolizovanou červenou farbou (3. dimenzia), dráhy kozmologickej symbolizovanou modrou farbou (4. dimenzia) a dráhy transcendentna či ontológie symbolizovanou bielou farbou (5. dimenzia).

Mám záujem

Kontaktný formulár